Znamy już górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

W Monitorze Polskim z dnia 30 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 673 obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021....

Wsparcie dla jst na realizację zadań inwestycyjnych

W Monitorze Polskim z dnia 24 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 662 uchwałę nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego....

Tekst jednolity ustawy – Prawo ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw z dnia 09 lipca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1219 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska....

IV Forum Rachunkowości Budżetowej

Dzisiaj, 09 lipca 2020 roku rozpoczęło się IV Forum Rachunkowości Budżetowej, które trwa przez dwa dni. W tym roku inaczej bo on-line, ze względu na obecna sytuację. W dniu jutrzejszym 10 lipca 2020 r. mam przyjemność uczestniczyć jako prelegent i wygłosić wykład nt. Sprawozdawczość oraz klasyfikacja budżetowa w jednostkach i zakładach budżetowych – najważniejsze zmiany i problemy praktyczne.  ...

Projekt zmian do WPF

Jest już projekt (z 29 czerwca 2020 r.) zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Proponuje się zmianę wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a wynika ona z potrzeby dostosowania wzoru wieloletniej prognoz finansowej do rozwiązań, które zostały zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych ...

ZMIANY DO SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU WYKONYWANIA BUDŻETU PAŃSTWA

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1132 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa....

Ustawa o sporcie - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1133 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie....

Ustawa podpisana i opublikowana Tarcza 4.0

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1086 ustawę z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.  ...

Sprawozdanie RF-03

Przypominamy, że 30 czerwca 2020 r. upływa termin przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego do GUS sprawozdania RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2019.  ...

Jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1057 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

Tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 1070 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych....

Dzień Księgowego

Z okazji Dnia KSIĘGOWEGO wszystkim z tej branży, Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR życzy dużo cierpliwości i wytrwałości, wyrozumiałych pracowników kontroli, jasnych i zrozumiałych przepisów oraz bezbłędnych rozliczeń. Niech każdy dzień niesie Państwu dużo satysfakcji z wykonywanej pracy....

Projekt zmian do klasyfikacji budżetowej

W dniu 1 czerwca 2020 r. udostępniony został projekt z 26 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  https://legislacja.gov.pl/projekt/12334353/katalog/12691247#12691247 Miłej lektury życzę.  ...

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

W Dzienniku Ustaw z dnia 01 czerwca 2020 r. opublikowano pod pozycją 968 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej....

Dzień Samorządowca

Dzień 27 maja 2020 r. to pamiętny dzień w samorządach, w tym dniu przypada 30 rocznica wyborów do samorządu terytorialnego. Z okazji Dnia Samorządowca firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR składa wszystkim organom wykonawczym i stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownikom,  najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z codziennej pracy i aby Wasze wysiłki były zauważalne. Przyjmijcie Państwo również wyrazy wdzięczności i uznania za trud, poświęcenie, zaangażowanie, dobre pomysły oraz cię...