Opublikowane rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 561  - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomoc - 563 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatków - 570 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z d...

Tekst jednolity ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2020 r. pod poz.533 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich....

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW M.IN. SPRAWOZDAŃ

Jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, który został opublikowany 29 marca 2020 r. na stronie https://legislacja.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002 Podstawę do jego wydania stanowi art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg&o...

INFORMACJA!

Szanowni Państwo! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia otwarte (stacjonarne) zaplanowane przez Firmę MATMAR do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostają przełożone na późniejszy termin.  Uczestnicy zainteresowani szkoleniem w innej formie proszeni są o kontakt. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą informowani telefonicznie lub mailowo o szczegółach dalszej organizacji. Pozostajemy d...

Projekt roboczy ustawy

Związek Miast Polskich opublikował na swojej stronie http://www.miasta.pl/aktualnosci/pierwsze-skuteczne-dzialania-zmp-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii - projekt roboczy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 21 marca br.) w którym znajdują się zmiany dotyczące finansów. A tu m.in. w zakresie zmian w dochodach i wydatk...

Ważne m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy się zapoznać z rozwiązaniami zawartymi w pakiecie działań Tracza Antykryzysowa. Zwracam szczególną uwagę m.in. na punkt związany z uelastycznieniem zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcam do lektury https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej  ...

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia otwarte zaplanowane przez Firmę MATMAR w dniach 16-25 marca 2020 r. zostaną przełożone na późniejszy termin.  Uczestnicy zainteresowani szkoleniem w innej formie proszeni są o kontakt. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą informowani telefonicznie lub mailowo o szczegółach dalszej organizacji. Pozostajemy do Państwa dy...

Ważne dla miast i gmin

W terminie do dnia 31 marca 2020 roku, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, o którym mowa w art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przy jego sporządzaniu należy pamiętać, aby zamieścić informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdani...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont...

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2020 r. pod poz.342 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po...

Z OKAZJI DNIA KOBIET

Z OKAZJI DNIA KOBIET Z okazji DNIA KOBIET Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, życzy wszystkim Kobietom, Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym, dużo szczęścia i uśmiechu na każdy dzień!!! ...

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2020

Dostępna jest już mojego autorstwa najnowsza publikacja „Klasyfikacja budżetowa 2020”. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany podaję link do sklepu: http://sklep.infor.pl/klasyfikacja-budzetowa-2020.html Życzę Państwu miłej lektury.  ...

Jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 marca 2020 r. pod poz.333 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym....

Informacja dla jednostek samorządu terytorialnego o udziałach w PIT za 2019 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło informację dla jednostek samorządu terytorialnego o udziałach w PIT za 2019 r. dla gmin, powiatów, województw, miast na prawach powiatów oraz metropolii pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/udzialy-za-2019-r. Należy pamiętać, że kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęte w sprawozdaniu rocznym Rb-27S za rok 2019 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej na str...

MÓJ ARTYKUŁ w FINANSACH PUBLICZNYCH

Czy w sprawozdaniu Rb-N za czwarty kwartał jednostka powinna wykazać jako „depozyty na żądanie” środki zgromadzone na rachunku bankowym, lecz przypisa­ne Skarbowi Państwa? W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć wydatki poniesione na czynności komornika odzyskującego nieuiszczone opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych czy za obiady dzieci w szkole? Kiedy wydatki poniesione na wymianę wykładziny, montaż lampy sufitowej czy drobne prace wykończeniowe można zakwalifikować jako wydatki na remont?...

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny oraz wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu

W Monitorze Polskim z 12 lutego 2020 r. pod poz. 176 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.   Od dnia 1marca 2020 r. wysokość kwoty, o której mowa w: 1)art. 13 ust.2 ustawy z dnia 5grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” – wynosi 9,78zł; 2)art. 29 ust.4 ustaw...