Tarcza 2.0

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 694 - Ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. - 695 - Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2....

Dane do sprawozdań Rb-27S

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/finanse/2020-r10...

USTAWA BUDŻETOWA NA 2020 R.

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2020 r. pod poz.571 została opublikowana Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r....

Opublikowane rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. opublikowano pod pozycją: - 561  - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomoc - 563 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatków - 570 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z d...

Tekst jednolity ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2020 r. pod poz.533 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich....

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCY PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW M.IN. SPRAWOZDAŃ

Jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, który został opublikowany 29 marca 2020 r. na stronie https://legislacja.gov.pl/projekt/12331900/katalog/12674002#12674002 Podstawę do jego wydania stanowi art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg&o...

INFORMACJA!

Szanowni Państwo! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia otwarte (stacjonarne) zaplanowane przez Firmę MATMAR do dnia 10 kwietnia 2020 r. zostają przełożone na późniejszy termin.  Uczestnicy zainteresowani szkoleniem w innej formie proszeni są o kontakt. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą informowani telefonicznie lub mailowo o szczegółach dalszej organizacji. Pozostajemy d...

Projekt roboczy ustawy

Związek Miast Polskich opublikował na swojej stronie http://www.miasta.pl/aktualnosci/pierwsze-skuteczne-dzialania-zmp-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii - projekt roboczy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 21 marca br.) w którym znajdują się zmiany dotyczące finansów. A tu m.in. w zakresie zmian w dochodach i wydatk...

Ważne m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego

Na stronie Ministerstwa Finansów możemy się zapoznać z rozwiązaniami zawartymi w pakiecie działań Tracza Antykryzysowa. Zwracam szczególną uwagę m.in. na punkt związany z uelastycznieniem zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcam do lektury https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej  ...

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo! W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenia otwarte zaplanowane przez Firmę MATMAR w dniach 16-25 marca 2020 r. zostaną przełożone na późniejszy termin.  Uczestnicy zainteresowani szkoleniem w innej formie proszeni są o kontakt. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy będą informowani telefonicznie lub mailowo o szczegółach dalszej organizacji. Pozostajemy do Państwa dy...

Ważne dla miast i gmin

W terminie do dnia 31 marca 2020 roku, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, o którym mowa w art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Przy jego sporządzaniu należy pamiętać, aby zamieścić informację wynikającą z art. 6r ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.), który stanowi, że w sprawozdani...

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont...

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 marca 2020 r. pod poz.342 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę po...

Z OKAZJI DNIA KOBIET

Z OKAZJI DNIA KOBIET Z okazji DNIA KOBIET Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR, życzy wszystkim Kobietom, Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zadowolenia w życiu zawodowym i osobistym, dużo szczęścia i uśmiechu na każdy dzień!!! ...

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 2020

Dostępna jest już mojego autorstwa najnowsza publikacja „Klasyfikacja budżetowa 2020”. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany podaję link do sklepu: http://sklep.infor.pl/klasyfikacja-budzetowa-2020.html Życzę Państwu miłej lektury.  ...

Jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 marca 2020 r. pod poz.333 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym....