Zmiana do rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

W Dzienniku Ustaw z 27 grudnia 2019 r. pod poz.2508 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r....

PROJEKT ZMIAN DO ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

W poniedziałek ( 23 grudnia 2019 r.) został opublikowany projekt rozporządzenia z dnia  20 grudnia 2019 r. Ministra Finansów  zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej na stronie link poniżej https://legislacja.gov.pl/docs//502/12328556/12652940/12652941/dokument432764.PDF Zmiany projektowane dotyczą sektora państwowego. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i miały zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb...

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE! Firma Szkoleniowo Doradcza MATMAR Krystyna Gąsiorek życzy radosnych, pełnych miłości i ciepła Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych....

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2019 r. pod poz.2446 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020....

Wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. pod poz.2429 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne....

Wzory zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

W Dzienniku Ustaw z 18 grudnia 2019 r. pod poz.2434 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych....

ZMIANA TERMINU!

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia: "RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA JST ORAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ROKU 2019 ORAZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE JST" z 14 stycznia 2020 r. na 04 lutego 2020 r. z przyczyn od nas niezależnych. Za niedogodności przepraszamy....

Tekst jednolity ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2277 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi....

Zmiana rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2250.  ...

Zmiana ustawy o sporcie

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2019 r. pod poz.2251 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  ...

Opublikowana zmiana ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod poz.2248 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy w zakresie prawa oświatowego dotyczą przepisu ustalającego sposób określania kosztów dowozu dzieci do szkoły lub przedszkola przez rodziców (opiekunów) i zwrotu tych kosztów rodzicom. W art. 3 ustawy, znowelizowano również ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ośw...

ZBLIŻAJĄCA SIĘ KONFERENCJA

W najbliższym czasie odbędzie się ogólnopolskie XI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH (20-22 listopada 2019 r.) w Toruniu. Odbędą się tam m.in. warsztaty w grupach tematycznych. Jednym z prelegentów będzie Krystyna Gąsiorek z tematami: „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach samorządowych” oraz „Sprawozdawczość i klasyfikacja budżetowa po zmianach w jednostkach państwowych.”...

Karta Nauczyciela - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2019 r. pod poz.2215 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela....

Publikacja zmiany ustawy Prawo ochrony środkowiska i ustawy Prawo wodne

W Dzienniku Ustaw z 08 listopada 2019 r. pod poz.2166 została opublikowana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Natomiast pod poz. 2170 ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw....

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów pod poz. 83, znajdziemy KOMUNIKAT MINISTRA  FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami....