Klasyfikacja środków trwałych – 23.03.2017 r.

HIPOTEKA PRZYMUSOWA I ZASTAW SKARBOWY – 28.04.2017 r.

WYDATKI STRUKTURALNE – 10.07.2017 r.

VAT dla jednostek samorządu w 2017 r. – 13.09.2017 r.

WYDATKI STRUKTURALNE – 25.09.2017 r.