WYDATKI STRUKTURALNE – 10.07.2017 r.

WYDATKI STRUKTURALNE – 25.09.2017 r.

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA w 2017 r. – 08.11.2017 r.

VAT dla jednostek samorządu w 2017 r. – 23.11.2017 r.

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH W 2017/2018 R. – 01.12.2017 r.

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP – 07.12.2017 r.