Dane do sprawozdań Rb-27S

Na stronie Ministerstwa Finansów udostępniono dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2020 r. https://www.gov.pl/web/finanse/2020-r10