Dotacje oświatowe dla jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne – obliczanie wysokości dotacji w roku 2017, refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych, dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie – 11.05.2017 r.

Data szkolenia:

11 maj 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel i korzyści ze szkolenia:

  • Nabycie umiejętności prawidłowego obliczania podstawy dotacji, w tym aktualizacji podstawy dotacji w roku 2017;
  • Nabycie umiejętności dochodzenia od gmin zwrotu kosztów przedszkolnych
  • Nabycie umiejętności ustalania i dochodzenia dotacji do zwrotu do budżetu JST
  • Nabycie umiejętności oszacowania wydatków z tytułu wypłaty dotacji na potrzeby budżetu roku 2017

Uzyskanie materiału (CD) – jako uporządkowane, zaktualizowane, komentarze, publikacje oraz uporządkowane hasłowo /tematycznie/ orzecznictwo sądów administracyjnych i organów nadzoru.

Odbiorcy:

Szkolenie jest adresowane do:

- Pracowników wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;

- Pracowników zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu

- Skarbników Gmin i Skarbników Powiatów

- Zatrudnionych w gminach i powiatach kontrolerów i audytorów wewnętrznych

——————————————————————

- Organów prowadzących publiczne (art. 58 i art. 80 ustawy o systemie oświaty) lub niepubliczne (art. 82 i art. 90 ustawy o systemie oświaty) – szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów;

- Podmiotów zapewniających obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów

- Radców prawnych obsługujących gminy i powiaty

- Radów prawnych (i kancelarii prawnych) obsługujących oświatę prywatną.

Program szkolenia:

I. Aktualna systematyka prawa w zakresie dotacji oświatowych – ustawa o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego).
II. Ustalanie wysokości dotacji – w tym dotacji uzależnionej od wydatków w JST, dotacja na uczniów oddziału przedszkolnego, nowe zasady obliczania dotacji dla szkoły publicznej.
III. Zasady aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w trakcie 2017 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji.
IV. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych.
V. Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu i innych instytucji – zakres i tryb kontroli dokonywanej przez JST (w tym regulacja z uchwał), kontrole RIO, NIK i UKS
VI. Ustalanie wysokości i dochodzenie zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji do budżetu JST.
VII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego – Zakres odpowiedzialności donatora i beneficjenta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; Związana z dotacjami odpowiedzialność karna-skarbowa.
VIII. Podsumowanie.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Administratywista, od 1990 r. szkoli  samorządy terytorialne i administrację rządową z tematyki finansów publicznych i określonych dziedzin administracji (w tym prawo oświatowe). Jest autorem licznych publikacji, w tym ośmiu książkowych, z tematyki finansów publicznych i gospodarki finansowej samorządów. Z tematu dotacji oświatowych szkoli od 2000 r.. Z ww. tematu przeprowadził w latach 2013 – 2016 przeszło 100 szkoleń z udziałem pracowników JST i prywatnej oświaty. Od 1993 r. jest zatrudniony w RIO. Autor książki z 2013 r., 2015 r. i 2016 r. o dotacjach oświatowych.

Comments are closed.