Duże zmiany w rozliczaniu VAT w JST i zakładach budżetowych w 2017r. – 29.03.2017 r.

Data szkolenia:

29 marzec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie sposobu rozwiązywania problemów powstałych w związku z obowiązującą już od 1 stycznia 2017r. centralizacją rozliczeń VAT w JST. Zostanie omówiona także specustawa o centralizacji oraz odliczenia VAT. Również zasady i terminy sporządzania JPK obowiązującego powszechnie już od 1.01.2017r. oraz nowości wprowadzone dużą nowelą ustawy o VAT obowiązującą także od tej daty.

Wykład ma na celu wskazanie właściwych zasad scentralizowanego rozliczania VAT należnego i naliczonego i ich korekt w deklaracjach VAT-7 i ewidencjach (także w formacie JPK) składanych przez jednostki i zakłady budżetowe dla własnych JST po 1.01.2017r.

Odbiorcy:

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi gmin, powiatów, województw, osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatku VAT w jednostkach i zakładach budżetowych.

Program szkolenia:

I.PRZEBIEG OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ VAT W JST

1. Prawidłowość wdrożonych procedur obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT:

 • obowiązkowa zmiana danych we wszystkich fakturach (także w większości umów)
 • składanie cząstkowych deklaracji, ewidencji i JPK do JST przez ich jednostki
 • upoważnienia dyrektorów JB i ZB do działania w imieniu i na rzecz JST
 • inne działania

2. Prawidłowość wypełniania cząstkowych deklaracji VAT-7 (także cząstkowych JPK) przez:

 • placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze
 • jednostki pomocy społecznej
 • pozostałe jednostki

3. Rozliczanie VAT w okresie przejściowym (czynności wykonanych na przełomie 2016/2017)
4. Stanowisko MF dot. centralizacji (broszura)

II. SPECUSTAWA O CENTRALIZACJI

 1. Prawa i obowiązki JST i ich jednostek organizacyjnych
 2. Sukcesja uniwersalna
 3. Wsteczna centralizacja VAT – czy konieczna?
 4. Zmiana kwalifikowalności VAT
 5. Inne sprawy

III. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK)

1. Elektroniczne ewidencje VAT – obowiązek ich składania urzędowi skarbowemu w formacie JPK

 • zasady ich składania i ich treść
 • szczegółowość transakcji w JPK
 • terminy składania, w tym możliwość odraczania JPK do 1.01.2018r.
 • stanowisko ministra finansów o JPK
 • inne

IV. ODLICZENIA VAT – WG WSKAŹNIKÓW I PRE-WSKAŹNIKÓW

 1. Czy i kiedy można odliczać VAT bez użycia wskaźników i pre-wskaźników?
 2. Wskaźniki i pre-wskaźniki odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej JST
 3. Roczne pre-wskaźnikiodliczeń obowiązujące od 1.01.2016r.
 4. Odliczenia od ogólnych kosztów funkcjonowania urzędu i jednostek JST – z użyciem pre-wskaźników
 5. Odliczenia wg realnych wskaźników i pre-wskaźników

V. INNE WAŻNE SPRAWY DOT. VAT W JST W 2017 R.

 1. Kasy rejestrujące w JST i ich jednostkach po centralizacji – przepisy obowiązujące w 2017r.
 2. Duża nowelizacja ustawy o VAT - obowiązująca od 1.01.2017r.
 • nowy limit zwolnień od VAT (200 tys. zł)
 • sankcje VAT (ich wysokość: 20, 30 i 100%)
 • rozszerzenie „odwrotnego obciążenia”
 • inne nowości
 • stawki VAT od czynszu najmu
 • stawki VAT od kosztów mediów towarzyszących najmowi
 • moment deklarowania VAT należnego od czynszu najmu
 • bezumowny najem
 • nieodpłatne oddanie nieruchomości (np. użyczenie)
 1. Najem i użyczanie nieruchomości

4. „Odwrotne obciążenie

 • towary, od których VAT płaci nabywca (zał. nr 11 do ustawy o VAT)
 • obowiązki sprzedawcy i nabywcy tych towarów
 • informacja VAT-27 składana przez sprzedawcę tych towarów

5. Przenoszenie kosztów (refakturowanie)

6. Nieodpłatne świadczenia (darowizny, użyczenia)

7. Inne sprawy

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Tematyką podatku VAT głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (czyli od 5 lipca 1993r.). Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w gminach i ich jednostkach i zakładach budżetowych zajmuje się od 2005 roku. Autor wielu publikacji oraz książek o tematyce VAT.

 

Comments are closed.