Ewidencji księgowania rozliczeń VAT po centralizacji – 26.06.2017 r.

Data szkolenia:

26 czerwiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie skierowane do pracowników służb finansowo-księgowych, a także jednostek budżetowych JST, wszystkich zainteresowanych ową tematyką.

Program szkolenia:

1. Organizacja rachunkowości jednostek w związku z centralizacją rozliczeń VAT. Wewnętrzne procedury i polityka rachunkowości.
2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – ewidencja przypisów należności, przychodów i VAT należnego.
3. Ewidencja VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłowa wycena kosztów i aktywów.
4. Ewidencja rozliczeń VAT i uzgadnianie z rejestrami VAT, częściowa deklaracja VAT – poziom jednostki budżetowej i urzędów.
5. Ewidencja VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów.
6. Warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych w związku z rozliczeniami VAT (netto – brutto)
7. Ewidencja rozliczeń dotyczących centralizacji VAT – wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki.
8. Przykłady księgowań gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym.

9. Przykłady księgowań w zależności od momentu uregulowania dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty)

10. Sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N w związku z rozliczeniami podatku od towarów i usług – ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Wieloletni szkoleniowiec, zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, były księgowy, członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, specjalista w dziedzinie gospodarki finansowej i rachunkowości.

Comments are closed.