Jak ustrzec się nieprawidłowości w sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – 25.05.2017 r.

Data szkolenia:

25 maj 2016 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma pomóc uniknąć błędnego wykazywania danych w sporządzanych poszczególnych wzorach sprawozdań przez pracowników przygotowujących projekty sprawozdań .

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo – księgowe jednostek samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

Program szkolenia:

1 . Najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas analizy sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych m.in.:

- należności niewymagalne w tym rozłożenie na raty lub odroczony termin płatności w sprawozdaniu Rb-27S;

-  wykazywanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rocznym sprawozdaniu Rb-28S;

- zaangażowanie niższe niż wydatki wykonane w Rb-28S;

- wydatki niewygasające w sprawozdaniu rocznym Rb-28S;

- zobowiązania na minus w sprawozdaniu Rb-28S;

- odpisy amortyzacyjne i równowartość odpisów amortyzacyjnych, a dane w Rb -30S w tym zakresie;

-  błędne klasyfikowanie do wiersza kredyty i pożyczki w Rb-Z i Rb-N;

- jak prawidłowo wykazać dłużników i wierzycieli;

2. Prawidłowe sporządzanie sprawozdań zgodnie z instrukcją m.in.:

- wykazywanie danych w poszczególnych kolumnach sprawozdania Rb-27S związanych z korektą deklaracji podatnika;

- wykazywanie danych w Rb-27S w poszczególnych kolumnach dla podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;

- wykazywanie danych w Rb-27S w poszczególnych kolumnach w zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe;

- powiązanie wykazanych danych pomiędzy sprawozdaniem Rb-27ZZ,  a sprawozdaniem Rb-27S;

- wykazywanie danych w wierszu kredyty i pożyczki Rb-Z i Rb-N;

- co wykazujemy, a co nie w sprawozdaniu Rb-N;

-  depozyty i gotówka w Rb-N jak wykazać.

3. Czy istnieje powiązanie pomiędzy sprawozdaniami budżetowymi, a sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

5. Pytania.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce.

Comments are closed.