Jest już znana szacunkowa wartość produktu krajowego brutto w 2019 r.

W Monitorze Polskim z 15 maja 2020 r. pod poz. 415 opublikowano obwieszczenie PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 26 października 2000r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz.U. poz.1188 oraz z 2009 r. poz.817) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2019r. wyniosła 2273,6 mld zł.