Klasyfikacja budżetowa – zmiany oraz jej zastosowanie w praktyce – 15.03.2017 r.

Data szkolenia:

15 marzec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia:

I. Obowiązek dostosowania uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017 do 31 marca 2017 r. w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej z 22 grudnia 2016 r.
II. Przedstawienie obowiązujących zmian w klasyfikacji od 2016 r. z omówieniem praktycznych interpretacji  np.:

  1. istotne zmiany w klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
  2. istotne zmiany w klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
  3. zmiana istotna w zakresie stosowania § 422 i § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
  4. zmiana zastosowania § 417 w związku ze zmianą objaśnień w § 470;
  5. zmiana zastosowania § 439 w związku  z § 427 oraz § 605;
III. Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej z 25 lipca 2016 r. m.in. nowy dział „855 – Rodzina”, a tym samym uchylenie kilku rozdziałów m.in. w dziale „852 – Pomoc społeczna” i dziale „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
IV. Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej z 22 grudnia 2016 r.m.in. nowe §§       dochodów 061, 062, 063, 064, 094, 295.V. Pytania i odpowiedzi.Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2015, Klasyfikacja budżetowa 2016.

Comments are closed.