Klasyfikacja środków trwałych – 23.03.2017 r.

Data szkolenia:

23 marzec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe  przyporządkowanie bądź  nadzór nad wydatkami budżetowymi  i gospodarowaniem  mieniem jednostki.

Program szkolenia:

I. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych- konsekwencje zmian:

a) zakres zmian,

b) stosowanie w 2017 r.,

c) zmiana numerów inwentarzowych.

II. Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki Trwałe” a:

a) pojęcie środków trwałych,

b) części składowe, dodatkowe i peryferyjne środków trwałych , w tym zasady ich odłączania i przyłączania,

c) pojęcie obiektów sieciowych,

d) zasady wyceny środków trwałych, w tym wycena odłączanych i przyłączanych części,

e) rozchód środków trwałych, w tym moment zaniechania naliczania odpisów amortyzacyjnych,

f) dokumentacja środków trwałych.

III. Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym a zmiany w zasadach gospodarowania mieniem ruchomym.

IV. Wartości niematerialne i prawne:

a) pojęcie,

b) klasyfikacja,

c) źródła finansowania,

d) wycena,

e) likwidacja.

V. Inwentaryzacja środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych- zasady i wątpliwości związane z ich stosowaniem.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doktor nauk ekonomicznych, jest nauczycielem i szkoleniowcem specjalizującym się w tematach z zakresu rachunkowości budżetowej, na stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne” oraz czasopismem „Doradca” skierowanym do kadry finansowo-księgowej jednostek oświatowych, jest autorką ponad stu artykułów z zakresu rachunkowości budżetowej, współautorką kilku książek , doświadczonym wykładowcą na szkoleniach skierowanych do księgowych jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Comments are closed.