Likwidacja gimnazjum w ujęciu księgowym – 12.07.2017 r.

Data szkolenia:

12 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie adresowane jest do kierowników, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne likwidacji gimnazjum – ustawa wprowadzająca prawo oświatowe;

2. Likwidacja gimnazjum, przez wygaszenie w obecnych strukturach;

3. Likwidacja gimnazjum przez wcielenie do innego typu szkoły;

4. Likwidacja gimnazjum w zespole szkolnym;

5. Inwentaryzacja majątku, należności i zobowiązań;

6. Przekazanie- przejęcie majątku w ewidencji finansowo księgowej;

7. Zamknięcie ksiąg rachunkowych likwidowanej jednostki oświatowej;

8. Pułapki i zagrożenia;

9. Plan finansowy na 2017 rok a wygaszenie gimnazjum;

10. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych oświaty – „netto” czy „brutto”;

11. Wzory księgowań dochodów i wydatków budżetowych, dochodów własnych oświaty, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów z należnym i naliczonym podatkiem VAT, VAT odwróconym i VAT RR – schematy księgowań w jednostce budżetowej oświaty objętej i nie objętej centralizacją rozliczeń VAT;

12. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa  likwidowanego gimnazjum;

13.Pytania i odpowiedzi.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Specjalista ds. księgowości budżetowej, wykładowca z wieloletnią praktyką, inspektor kontroli RIO, główny księgowy budżetu, posiada świadectwo kwalifikacyjne MF w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat Instytutu Kontroli i Kontrolingu w Warszawie w zakresie audytu i kontroli JST. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Comments are closed.