Metodologia WPF

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana zaktualizowana metodologia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ma to związek z opublikowanym pod poz. 1381 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej link do strony: https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-wzor-wieloletniej-prognozy-finansowej-jednostki-samorzadu-terytorialnego2