MOJA PUBLIKACJA W MIESIĘCZNIKU FINANSE PUBLICZNE

Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki na zakup kartek świątecznych z logo jednostki, jeśli w ofercie drukarni określono odrębnie koszt samej kartki i koszt nadruku, a na fakturze podano jedynie łączną kwotę? Jak ująć w klasyfikacji budżetowej koszt budowy obiektu o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, sfinansowany ze środków bieżących zakładu budżetowego – czy właściwy będzie § 4210, czy też § 4270? Czy zobowiązania z tytułu usług ciągłych (dostarczania mediów, odprowadzania ścieków, usług pocztowych) wykazane na koniec roku w sprawozdaniu Rb­28 powinny mieć pokrycie w planie finansowym jednostki? Czy w sprawozdaniu Rb-28S na koniec roku należy wykazać zaangażowanie danego roku powiększone o kwotę zaangażowania wydatków niewygasłych z końcem roku? Na wszystkie te pytania odpowiadam na łamach miesięcznika „Finanse Publiczne” : https://finansepubliczne.pl/wydanie/luty-2021/