MOJE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W MIESIĘCZNIKU FINANSE PUBLICZNE

W miesięczniku Finanse Publiczne znajdziesz moje odpowiedzi na pytania:
Do którego paragrafu należy zaklasyfikować wydatek poniesiony na wykonanie tablicy reklamowej z napisem promocyjnym ustalonym przez jednostkę?
Jak zaklasyfikować wydatek na zakupy stanowiące pomoc rzeczową udzielaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej?
W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, finansowane częściowo z budżetu JST?
Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-27S skutki zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19?
Czy w sprawozdaniu tym należy zaprezentować skutki uchwały rady gminy w sprawie umorzenia opłat za żłobek?


Na wszystkie te pytania odpowiadam na łamach miesięcznika „Finanse Publiczne” https://finansepubliczne.pl/wydanie/wrzesien-2020/

W tym samym numerze wyjaśniam również w komentarzu zasady klasyfikacji środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
https://finansepubliczne.pl/2020/09/08/klasyfikacja-srodkow-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych/