Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy w 2017 r. – 26.05.2017 r.

Data szkolenia:

26 maj 2016 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Radni, Przewodniczący Rad, pracownicy biur rad, sołtysi, nowozatrudnieni pracownicy w ramach służby przygotowawczej, pracownicy pionów kontroli oraz audytu.

Korzyści ze szkolenia:

Ugruntowanie wiedzy i zapoznanie się ze standardami obsługi organu stanowiącego, radnych i komisji – przez pracowników biura rady. Praktyczne wskazówki dotyczące sprawnego funkcjonowania i współdziałania organu stanowiącego z wykonawczym, propozycje procedur, zasady udokumentowania i prowadzenia  obrad, przygotowania i podejmowania uchwał rady, wskazanie na granice uprawnień i obowiązków pracowników rady.

Program szkolenia:

 1. Podstawy funkcjonowania biura rady ( usytuowanie w strukturze organizacyjnej , regulaminie, status pracownika biura rady, zakres czynności i odpowiedzialności ).
 2. Zakres i zadania na tle ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.
 3.  Obowiązki wynikające z zasady jawności i przejrzystości organów jednostki samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych.
 4. Dostęp do informacji publicznej.
 5. Standardy obsługi radnych oraz sołtysów.
 6. Organizacja techniczna obrad ( komisje, sesje – przygotowanie, zwołanie terminy, porządek obrad, głosowanie, udział mieszkańców i mediów ).
 7. Uchwały, wnioski, zapytania – technika prawodawcza oraz nadzór wojewody i RIO nad uchwałami.
 8. Postępowanie skargowe ( skargi, wnioski, postulaty kierowane do rady, „skarga na wójta” ).
 9. Zagrożenia korupcyjne.
 10. Zasady odwołanie organów – stanowiącego i wykonawczego.
 11. Zadania Biura Rady w świetle ustawowych obowiązków przewodniczącego, radnych,         w tym członków poszczególnych  komisji radny.
 12. Część warsztatowa ( opracowanie wzorów dokumentów):
 • zawiadomienie ( sesja zwyczajna, sesja nadzwyczajna ),
 • przygotowanie sesji, porządek obrad,
 • protokół sesji,
 • procedura prowadzenia sesji,
 • głosowanie jawne, tajne – zadania komisji skrutacyjnej.

13. Orzecznictwo – wybrane rozstrzygnięcia.
14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Comments are closed.