Ochrona danych osobowych – zmiany 2017/2018 na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO ) i projektu ustawy o ochronie danych osobowych – 21.12.2017 r.

Data szkolenia:

21 grudzień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Kierownicy i pracownicy jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji, a także kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych

a)      Pozycja ABI i jego zadania

b)      Przepisy prawa obowiązujące na dzień dzisiejszy

c)      Sprawdzenia dokonywane przez ABI oraz sprawdzenia dokonywane na zlecenie GIODO

2. Zmiany od 25 maja 2018r. na tle wejścia w życie rozporządzenia Paralamentu Europejskiegi i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3. Instytucja inspektora ochrony danych osobowych

a)      Co stanie się z Administratorami bezpieczeństwa Informacji

b)      Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i jego zapisy dotyczące ABI

c)      Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29

- Obowiązkowe wyznaczenie DPO ( inspektora ochrony danych osobowych )

-  Wyznaczenie jednego DPO dla wielu podmiotów

- Dostępność i lokalizacja DPO

- Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe DPO

- Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych DPO

- Pozycja DPO

- Udział DPO we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań DPO

- Konflikt interesów

- Zadania DPO ( Monitorowanie zgodności z RODO, Rola DPO w ocenie skutków dla ochrony danych )

- Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.

4. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia
5. Uprawnienia osób, których dane osobowe dotyczą
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7. Zabezpieczenia
8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
9. Ocena skutków dla ochrony danych
10. Privacy by design i Privacy by default
11. Naruszenia ochrony danych osobowych
12. Powierzenie danych osobowych
13. Kary za naruszenie ochrony danych osobowych
14. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Comments are closed.