Zmiany w zasadach rachunkowości i planach kont w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego – 30.10.2017 r.

Zmiany w zasadach rachunkowości i planach kont w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

określone w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Data szkolenia:

30 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych oraz  pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych i  samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia:

I.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont …

  1. Powiązanie przepisów rozporządzenia z ustawą o rachunkowości.
  1. Termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia.
  1. Nowe obowiązki jednostek określone w treści rozporządzenia
    · nowy element sprawozdania finansowego – Informacja dodatkowa,
  • · przekazywanie i publikacja sprawozdań finansowych przez jednostki.
  1. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  1. Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
  1. Dostosowanie zasad rachunkowości obowiązujących w jednostce do przepisów nowego rozporządzenia.

II.  Zakładowy plan kont

1.  Podstawy prawne ustalenia/zmiany zakładowego planu kont.

2.  Plan kont z rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów podstawą
opracowania/zmiany zakładowego planu kont.

3. Treść zakładowego planu kont.  Komentarz do wybranych kont.

4. Funkcje kont syntetycznych i pomocniczych – właściwy opis kont uwzględniający specyfikę jednostki.

5. Sposób i częstotliwość dokonywania zmian zasad rachunkowości i planu kont w jednostce.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Specjalista w zakresie księgowości i sprawozdawczości. Wykładowca w wielu ośrodkach w Polsce.

Comments are closed.