PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD w 2015 r. WARSZTATY – 12.02.2015 r.

Data szkolenia:

12 luty 2015 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami po dokonanych zmianach
 • Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2014 r. i w 2015 r. w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie praktycznych aspektów rozliczania podróży służbowych
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku ze zmianami
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach

Odbiorcy:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.

Program szkolenia:

1. Zmiany od 01.01.2015 r.:

 • Zmiany w Rozporządzeniu – jaki zakres i czy obowiązują?;
 • Konieczność przedstawiania faktur za zakup paliwa do samochodu prywatnego – obowiązek formalny czy wewnętrzne uregulowanie podmiotów?

2. Polecenie wyjazdu służbowego:

 • zasady wypełniania;
 • daty wyjazdu – powrotu z podróży służbowych;
 • miejsce wyjazdu skąd – dokąd;
 • środek transportu: jak szczegółowo określić,
 • samochód prywatny – obowiązkowy wniosek pracownika i zgoda pracodawcy;
 • dodatkowe elementy polecenia służbowego;
 • podpis: kogo, czy konieczna pieczątka;
 • data wydania polecenia służbowego;
 • najczęściej pojawiające się błędy w wypełnieniach polecenia wyjazdu: nieprecyzyjny środek transportu, brak podpisu, wyjazd z miejsca zamieszkania a informacja na poleceniu wyjazdu;
 • skutki wyjazdu bez polecenia służbowego.

3. Rozliczenie delegacji krajowej:

 • data wyjazdu/powrotu w praktyce;
 • zasady wyliczania czasu trwania podróży służbowej;
 • wyliczenie diety – najczęstsze problemy praktyczne: błędy w wyliczeniach, brak pomniejszania o zapewnione posiłki, wyższe rachunki niż wysokość diety;
 • ryczałty wykazywane w rozliczeniu delegacji: na dojazdy, za nocleg, za przejazdy;
 • data wypełnienia rozliczenia a termin zawarty w Rozporządzeniu;
 • błędy pojawiające się w rozliczeniach: brak podpisu pracownika, brak zatwierdzenia, błędy w wyliczeniach, brak prawa do ryczałtów i diet.

4. Rozliczanie podróży zagranicznej

 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • podział podróży na część krajowa i część zagraniczną;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw – dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • wyliczanie diety zagranicznej: zasady jej pomniejszania, część na inne wydatki, czas trwania podróży zagranicznej a wysokość diety;
 • pomniejszanie diety o zapewnione posiłki, pobyt w szpitalu;
 • ryczałty, w tym ryczałt na dojadz z/do dworca PKP, PKS, lotniska;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie

5.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:

 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – problemy praktyczne;
 • paragony, faktury i rachunki;
 • bilety PKP, PKS, lotnicze – zasady rozliczania;
 • rozliczanie faktur zagranicznych, w tym wystawionych na osobę fizyczną (pracownika);
 • oświadczenia pracownika o braku prawidłowego dokumentu, w sprawie posiłków i prawa do ryczałtu;
 • rozliczanie wydatków ponoszonych na zakup w restauracjach;
 • przejazd autostradą płatną;
 • opłata za parking.

6. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem podróży służbowych:

 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • zasady przeliczania waluty obcej na delegacji;
 • zmiana środka transportu;
 • przedłużenie podróży służbowej a jej rozliczenie.
 • rozliczanie kosztów leczenia za granicą;
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • zaliczka a rozliczenie delegacji, w tym w walucie obcej – nowe zasady rozliczeń;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez „osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” – kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

7. Pojęcie samochodu w przepisach podatkowych w 2013 r. i w 2014 r.:

 • samochód osobowy;
 • samochód ciężarowy;
 • inny pojazd samochodowy;
 • tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg;
 • obowiązkowe dokumenty dodatkowe związane z samochodami – homologacja, zgłoszenie do US.
 • zakup paliwa do samochodu różnego typu;
 • naprawy samochodu;
 • najem samochodu
 • zakup części zamiennych do samochodu.
 • wyliczanie podatku do odliczenia w przypadku leasingu samochodu.

8. Dyskusja z uczestnikami.

Cena szkolenia:

290 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

Comments are closed.