Pracownicze plany kapitałowe - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z dnia 05 sierpnia 2020 r. opublikowano pod pozycją 1342 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.