Prawo pracy, umowy i minimalna stawka godzinowa, projekt elektronicznej teczki akt osobowych – 29.09.2017 r.

Data szkolenia:

29 wrzesień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Pracownicy wydziałów kadr i szkoleń oraz wszyscy zainteresowani ową tematyką.

Program szkolenia:

1. Potwierdzanie umów o pracę – obowiązujące zasady
2. Formy oświadczeń woli po zmianach Kodeksu Cywilnego z września 2016 r. i ich konsekwencje–        forma dokumentowa a elektroniczna: różnice i ich znaczenie prawne

–        podpis elektroniczny: zasady, znaczenie prawne

3. Umowy cywilnoprawne i minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

  1. Umowy cywilnoprawne – rodzaje, zasady zawierania
  2. Umowa zlecenia:

-          zlecenie a świadczenie usług

-          forma

-          strony umowy

-          wynagrodzenie

-          wykonywanie umowy i roszczenia

-          wypowiedzenie zlecenia

3. Umowa o dzieło-          dzieło – definicja, orzecznictwo

-          oznaczenie dzieła w umowie

-          wynagrodzenie

-          odstąpienie od umowy

4. Inne umowy dotyczące wykonywania usług
5. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
6. Minimalna stawki godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych-          nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – stan prawny

-          kogo dotyczy stawka minimalna godzinowa: wykonawcy zleceń i samozatrudnieni

-          zlecenia wykonywane zespołowo

7. Pisemne potwierdzanie godzin przepracowanych-          sposób prowadzenia dokumentacji

-          podmiot odpowiedzialny

-          przechowywanie dokumentacji

8. Forma wypłaty wynagrodzenia
9. Wyjątki w stosowaniu minimalnej stawki godzinowej
10. Sankcje za zaniżanie wynagrodzeń
11. Podstawy określania corocznego minimalnej stawki godzinowej
4. Zmiany Kodeksu Pracy w zakresie wydawania przepisów zakładowych
5. Zmiany Kodeksu Pracy – nowe świadectwo pracy: zasady wypełniania i wydawania
6. Projekt Ministerstwa Rozwoju – skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i ich digitalizacja–        forma elektroniczna oświadczeń woli składanych w ramach stosunku pracy

–        zasady digitalizacji istniejącej dokumentacji pracowniczej

–        nowy zakres danych w świadectwie pracy

–        nowy 10-letni  termin przechowywania akt osobowych i dokumentacji płacowej

Cena szkolenia:

299 zł (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Wieloletni redaktor „Serwisu Prawno-Pracowniczego”, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych.
Autor licznych artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych opublikowanych m.in. w „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Gazecie Samorządu i Administracji”, „Rzeczpospolitej”.
Doświadczony trener i wykładowca, specjalizujący się w szczególności w zagadnieniach zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach publicznych.
Autor i współautor publikacji: „Kadry i płace w instytucjach kultury”, „13″ – dodatkowe wynagrodzenie roczne”, „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej”, „Prawo pracy i podatek dochodowy w JST”

Comments are closed.