Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025

W Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2021 r. opublikowano pod pozycją 10 uchwałę nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.