Projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

W dniu 21 września 2020 r. udostępniony został, https://legislacja.gov.pl/projekt/12338404/katalog/12719839#12719839  projekt z 15 września 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Miłej lektury życzę.