Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2020

W Monitorze Polskim z dnia 19 lutego 2021 r. opublikowano pod pozycją 199 obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2020 r. i w drugim półroczu 2020 r.