Publikacja rozporządzeń dotyczących zamówień publicznych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2020 r. opublikowano pod pozycją:

 

- 2434 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- 2439 rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych