RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ŚWIETLE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 2017 R. – 18.07.2017 r.

Data szkolenia:

18 lipiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie ze zmianami w ustawie o rachunkowości, obowiązującymi od 2017 roku. Poznanie obowiązków dotyczących zmian w polityce rachunkowości i Zakładowym Planie Kont. Zapoznanie się z praktycznymi skutkami wprowadzonych zmian, możliwość ich oceny i przedyskutowania.

Cele szkolenia:

  • Przekazanie podstaw rachunkowości i księgowości NGO.
  • Wprowadzenie do zmian obowiązujących od 2017 r.
  • Ocena wprowadzonych zmian pod kątem ich użyteczności i praktyczności.
  • Przedstawienie obowiązków w wewnętrznych zasadach rachunkowości, wynikających ze zmiany.
  • Omówienie zasad księgowania przychodów i kosztów, z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, pozostałą dział. statutową, dział. gospodarczą.

Odbiorcy:

Członkowie, pracownicy, wolontariusze, członkowie zarządu i organów kontrolnych, skarbnicy oraz księgowi organizacji pozarządowych, pracownicy i właściciele biur rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje o rachunkowości i księgowości w III sektorze:

- specyfika działań NGO a zasady rachunkowości;

- funkcje rachunkowości w odniesieniu do NGO.

2. Statut organizacji pozarządowej a wymogi sprawozdawczości finansowej i podatkowej:

- cele założenia oraz funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,

- cele działań statutowych a polityka fiskalna państwa,

- cele działań statutowych a wsparcie samorządów i władzy centralnej.

3. Zmiany w rachunkowości NGO na przestrzeni ostatnich lat – krótkie przedstawienie:

- okres obowiązywania „Rozporządzenia Ministra Finansów” (z dn. 15 listopada 2001 r.);

- okres „jednostki mikro” (ustawa z dn. 11 lipca 2014 o zmianie ustawy o rachunkowości)

- możliwość uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (ustawa z dn. 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości…)

- zmiany obowiązujące od 2017 roku

4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 16):

- okres obowiązywania;

- zakres wprowadzonych zmian;

- nowe wzory sprawozdań finansowych;

- praktyczne możliwości.

5. Konieczne zmiany w wewnętrznych zasadach rachunkowości:

- zmiany w polityce rachunkowości – kiedy konieczne, kiedy nie;

- zmiany w ZPK, obowiązek i możliwości.

6. Operacje gospodarcze w NGO w świetle nowych zasad rachunkowości:

- realizacja celów statutowych;

- dokumentacja realizacji celów predysponujących do zwolnienia z CIT;

- sprawozdawczość w ramach realizowanych projektów;

- działalność pożytku publicznego.

7. Podział rachunku wyników wg źródeł uzyskania przychodów:

- działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego;

- działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego

- pozostała działalność statutowa

- koszty ogólnego zarządu.

8. Informacje dla urzędu skarbowego:

- podstawa zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);

- koszty uzyskania przychodu, wydatki na cele statutowe i koszty n.k.u.p.;

- inne wymogi podatkowe.

9. Strefa wolnego pytania.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w trzech wydaniach. Wydanie czwarte, zawierające zmiany 2017, w druku.

Comments are closed.