Rekomendacje KSR

Na stronie Ministerstwa Finansów znajdziemy w zakładce KSR informację, w zakresie opracowania rekomendacji przez Komitet Standardów Rachunkowości pt. Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19. Polecam się zapoznać z w/w materiałem, dostępnym pod linkiem wskazanym poniżej: https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-i-inne-publikacje2