Rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 maja 2020 r. pod poz.884 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia skarbu państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.