RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym – 25.04.2017 r.

Data szkolenia:

25 kwiecień 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, związane również ze zmianami wynikającymi z reformy oświaty. Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki. Omówienie zmian w przepisach prawa pracy obowiązujących od 22.02.2016 r.

Odbiorcy:

Dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe.

Program szkolenia:

 1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  1. Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  2. Przyczyny organizacyjne
 2. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
  1. Postępowanie przy umowach o pracę
  2. Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
 3. Zmiany w stosowaniu Karty Nauczyciela w okresie reformy
  1. Przeniesienie służbowe
  2. Uzupełnianie etatu
  3. Ograniczenia w zakresie dodatkowego zatrudnienia
  4. Informowanie o wolnych miejscach pracy
 4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
  1. Uzupełnianie etatu
  2. Przeniesienie do innej szkoły
  3. Zmiana stanowiska pracy
 5. Szczególny tryb postępowania wobec nauczycieli przekształcanych szkół
  1. Stan nieczynny
  2. Ograniczenie etatu
  3. Rozwiązanie stosunku pracy i odprawa
 6. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
  2. Forma wypowiedzenia
  3. Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
  4. Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
  5. Szczególna ochrona stosunku pracy w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
 7. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  1. Postępowanie sądowe
  2. Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
  3. Kwestia zwrotu odprawy
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Skończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

 

Comments are closed.