Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

W Dzienniku Ustaw z 19 grudnia 2019 r. pod poz.2446 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.