Klasyfikacja budżetowa – zmiany oraz jej zastosowanie w praktyce – 17.10.2017 r.

Data szkolenia:

17 październik 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki finansowej w samorządowych jednostkach budżetowych, a głównie w prawidłowym klasyfikowaniu dochodów i wydatków. Ma pozwolić uczestnikom nabyć wiedzę w celu prawidłowego przekazania materiałów w zakresie klasyfikacji budżetowej do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia:

I. Klasyfikacja budżetowa

 • pojęcie działu, rozdziału i paragrafu
 • klasyfikacja dochodów w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe
 • klasyfikacja wydatków w tym: wydatki bieżące, wydatki majątkowe
 • klasyfikacja przychodów i rozchodów

II. Przedstawienie obowiązujących zmian w klasyfikacji w 2017 r. z omówieniem praktycznych interpretacji  np.:

 1. stosowanie rozdziału np. 80110, 80130;
 2. klasyfikowanie wydatków do § 441, 442 w związku z § 470 – przykłady;
 3. klasyfikowanie wydatków do § 411, 412 w związku z § 470;
 4. klasyfikowanie wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430 – przykłady;
 5. stosowania § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 6. stosowania § 422 w związku z objaśnieniami w § 421;
 7. stosowanie § 266 i § 659.

III. Omówienie zmian w klasyfikacji budżetowej z 21 lipca 2017 r. m.in.

- zmiany w rozdziale 80150

- nowy rozdział 80152

IV. Wpływ zmian z lipca 2017 r. w klasyfikacji budżetowej na materiały informacyjne składane do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

V. Pytania i odpowiedzi

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka publikacji książkowych zarówno w zakresie sprawozdawczości jak i klasyfikacji budżetowej m.in. Klasyfikacja budżetowa 2016, 2017 oraz wielu publikacji w tym zakresie.

Comments are closed.