ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA w 2017 r. – 08.11.2017 r.

Data szkolenia:

08 listopad 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

10:00-15:00

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2017 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Odbiorcy:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia:

I. Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów – nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn – połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

II. Zmiany w 2017 r. w rozliczeniach podatkowych amortyzacji i aktualne problemy:

 • Forma zapłaty a koszt podatkowy;
 • Konieczność zmniejszania wartości odpisów amortyzacyjnych w zależności od formy zapłaty;
 • Przykłady rozliczeń podatkowych po zmianach przepisów.

III. Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ewidencja:

 • definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • samochody – jako specyficzne środki trwałe,
 • likwidacja środków trwałych,
 • sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku trwałego,
 • ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania,
 • wartości niematerialne i prawne.

IV. Ustalanie wartości początkowej ŚT i WNIP:

 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

V. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • metoda liniowa (przykłady),
 • metoda degresywna (przykłady),
 • metoda jednorazowa (przykłady),
 • amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

VI. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • ulepszenie a remont;
 • likwidacja ŚT;
 • utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • amortyzacja budynków – zasady;
 • ograniczenie zaliczania do KUP amortyzacji samochodów osobowych;
 • pomoc de minimis w przypadku amortyzacji.

VII. Dyskusja z uczestnikami.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16 – letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie 2008 i 2010, oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Comments are closed.