Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach samorządu terytorialnego po zmianie przepisów – 21.06.2017 r.

Data szkolenia:

21 czerwiec 2017 r.

Godzina rozpoczęcia:

09:30-14:30

Miejsce szkolenia:

siedziba firmy MATMAR – Krosno, ul. Wojska Polskiego 32A

Odbiorcy:

Szkolenie jest kierowane do głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych JST oraz pracowników urzędów miast i gmin oraz  starostw powiatowych zajmujących się tematyką środków trwałych.

Program szkolenia:

1.  Podstawowe definicje, cechy i rodzaje majątku trwałego

2.  Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

 • Zakres zmian
 • Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych
 • Termin wprowadzenia zmian
 • Powiązania KŚT 2010 z KŚT 2016

3.  Zasady ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Uregulowania w polityce rachunkowości
 • Przykłady ewidencji księgowej zmian stanu i wartości składników majątku trwałego
  jednostki

4.  Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 • Koszty inwestycyjne
 • Finansowanie,  rozliczenie i udokumentowanie zakończenia i przyjęcia środków trwałych do użytku

5.  Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

6.   Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych

 • Wybrane problemy z zakresu inwentaryzacji składników majątku trwałego jednostki
 • Stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów

7.  Sygnalizacja projektowanych w 2017 roku zmian przepisów dotyczących środków
trwałych

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”

8.  Odpowiedzi na pytania.

Cena szkolenia:

299 (termin płatności przelewem na konto firmy MATMAR do 7 dni po zakończeniu szkolenia).

Prowadzący:

Wieloletni pracownik RIO. Specjalista w dziedzinie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości. Znany i ceniony wykładowca.

Comments are closed.