NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 1 STYCZNIA 2021 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-18

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-18

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 R. WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-19

czytaj więcej

USTAWA PRAWO WODNE W 2021 R. - PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY, ORZECZNICTWO - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-20

czytaj więcej

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2021 ROKU WYMIAR I POBÓR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POSTĘPOWANIE W CZASIE COVID-19 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-20

czytaj więcej

WYCINKA ZIELENI W 2021 R.- OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAW POWIĄZANYCHW ZAKRESIE USUWANIA ZIELENI ... - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-20

czytaj więcej

ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-20

czytaj więcej

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI DLA JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRAWNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-21

czytaj więcej

OPRACOWANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2021 R. ORAZ JEGO WYKONYWANIE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-22

czytaj więcej

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO – KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-22

czytaj więcej

INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA BILANS 2020 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-25

czytaj więcej

ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENRARYZACJA W PRAKTYCE ... - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-25

czytaj więcej

Opłata skarbowa - praktyczne problemy z ustalaniem i poborem opłaty w urzędach administracji publicznej - ostatnie zmiany ustawy, najnowsze interpretacje i orzecznictwo - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-25

czytaj więcej

SPRAWOZDANIA Z OCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI ZARZĄDCZEJ w 2021 r. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-25

czytaj więcej

ROZLICZANIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-26

czytaj więcej

Oferta Szkoleń