ABC W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (10 dniowe szkolenie) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-10

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-24

czytaj więcej

PRAKTYKA SPORZĄDZANIA NOWEJ STRUKTURY JPK_VAT Z DEKLARACJĄ PODATKOWĄ VAT-7 DLA J.S.T. I ICH SCENTRALIZOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-24

czytaj więcej

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-25

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ I LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W DOBIE COWID -19. ZMIENIONE ZASADY WYSTAWIANIA UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM ... Szkolenie ON-LI

Data szkolenia: 2020-09-25

czytaj więcej

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-28

czytaj więcej

ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENRARYZACJA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - w tym dla Sektora Oświaty i Kultury - Szk

Data szkolenia: 2020-09-29

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. I ICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW ZA III KWARTAŁ 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-09-30

czytaj więcej

PRZYGOTOWANIE CZŁONKÓW KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW AKTYWÓW I PASYWÓW JEDNOSTKI W ROKU 2020 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-01

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ZA III KWARTAŁ 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-01

czytaj więcej

JAK ZAPOBIEC PRZEDAWNIENIU ZALEGŁOŚCI W OPŁACIE „ŚMIECIOWEJ” I W INNYCH PODATKACH I OPŁATACH I OPŁATACH LOKALNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-02

czytaj więcej

ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z LIPCA 2020 R. ORAZ AKTUALNE PROBLEMY - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-02

czytaj więcej

GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI, UMORZENIE/AMORTYZACJA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-05

czytaj więcej

GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI INWENTARYZACJA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-06

czytaj więcej

ZFŚS 2020 W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH - W JEDNOSTKACH PAŃSTWOWYCH, SAMORZĄDOWYCH W TYM: W JEDNOSTKACH OŚWIATY I KULTURY ORAZ W SEKTORZE PRYWATNYM - PO ZMIANACH W KONTEKŚCIE RODO - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2020-10-06

czytaj więcej

Oferta Szkoleń