USTAWOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO - ODLICZANIE PEŁNE I ODLICZANIE CZĘŚCIOWE, KOREKTY ROCZNE I WIELOLETNIE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-10

czytaj więcej

ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRAWIE BILANSOWYM I PODATKOWYM - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-10

czytaj więcej

WYKONYWANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2021 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-11

czytaj więcej

POJĘCIE I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH I INNE ZAGADNIENIA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-12

czytaj więcej

nowy termin - PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (2-dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-13

czytaj więcej

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA – WYBRANE PROBLEMY - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-13

czytaj więcej

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2021 W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-14

czytaj więcej

FAKTURA VAT, E-FAKTURA I KASY FISKALNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH W 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-14

czytaj więcej

SPRAWOZDANIA Z OCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-17

czytaj więcej

VAT W JST - AKTUALNE PROBLEMY - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-17

czytaj więcej

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DLA JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-17

czytaj więcej

KURS ARCHIWALNY I STOPNIA (szkolenie 3 dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-18

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH - NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-18

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2021 R. I NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ BŁĘDY STWIERDZANE PRZEZ KONTROLE NIK, RIO. - Szkolenia ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-20

czytaj więcej

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI FINANSOWO -KSIĘGOWEJ W PODMIOTACH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-20

czytaj więcej

Oferta Szkoleń