NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 1 STYCZNIA 2021 - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 18 styczeń 2021 r. godz.: 10.00-14.00
Cena: 330 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W praktyce zawodowej zajmuje się zamówieniami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, finansami jednostek samorządu terytorialnego i gospodarką komunalną. Pracuje również jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 PROGRAM:

1.       Nowe Prawo zamówień publicznych – systematyka ustawy

2.       Zmiany wprowadzone nowelizacją z dn. 27 listopada 2020 r.
3.       Nowe definicje.
4.       Progi dotyczące udzielania zamówień.
5.       Podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji, kryteria oceny ofert.
6.       Tryby udzielania zamówień.
7.       Kluczowe zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8.       Umowa w sprawie zamówienia publicznego – nowe regulacje.
9.       Środki ochrony prawnej wykonawców i postępowanie polubowne.
 
W trakcie webinarium poruszone są podstawowe zmiany w systemie zamówień publicznych w Polsce, wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).


 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń