OPRACOWANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2021 R. ORAZ JEGO WYKONYWANIE - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 22 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.

 
Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Mgr Krystyna Gąsiorek - Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

 PROGRAM:

1.
Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  budżet jednostki samorządu terytorialnego:
- zasady opracowania;
- szczegółowość planu finansowego w tym grupy paragrafów wydatkowych;
- kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego.
2. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
3. Zmiany obowiązujące w klasyfikacji budżetowej w roku 2021.
4. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
- klasyfikowanie dochodów:  § 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
- klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
- klasyfikowanie wydatków do § 419;
- klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
- klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
- stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
- kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
-  klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661-663
5. Zmiany w planie finansowym jednostki:
- kto może dokonywać zmian w planie finansowym;
- jaki mają wpływ przepisy CONID-19 na zmiany w planie finansowym.
6. Ewidencja planu finansowego i jego zmian;
7. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki.
8. Zaangażowanie:
      - pojęcie zaangażowania;
     - kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
- ewidencja księgowa zaangażowania.
9. Pytania.
 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń