PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2021 ROKU WYMIAR I POBÓR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POSTĘPOWANIE W CZASIE COVID-19 - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

 

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 20 styczeń 2021 r. godz.: 09.00-13.00
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

 PROGRAM:

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
2. Zakres opodatkowania.
3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
4. Podatnicy podatku od środków transportowych.
5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.
6. Stawki podatku w roku 2021 r.
7. Deklaracje podatkowe.
8. Wymiar podatku od środków transportowych.
9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.
10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.
11. Zagadnienia szczególne:
 • Przyczepa związana wyłącznie z działalnością rolniczą;
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
 • Pojazdy specjalne / specjalizowane, jak to ustalić?;
 • Zasady dokumentowania w podatku od środków transportowych;
 • Współwłasność środka transportowego oraz odpowiedzialność solidarna;
 • Obowiązek podatkowy w przypadku przeniesienia własności środka transportu;
 • Nieistnienie środka transportowego a wygaśniecie obowiązku podatkowego (zasady dokumentowania);
 • Pojazd w dyspozycji komornika;
 • Bank jako podatnik podatku od środków transportowych;
 • Kradzież pojazdu a jego opodatkowanie;
 • Śmierć właściciela pojazdu a obowiązek w podatku;
 • Zasady ustalania rat podatku i terminów płatności w przypadku powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku.
 • Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku;
 • Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego.
12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:
 • Czynności sprawdzające;
 • Przesłanki do wszczęcia postępowania;
 • Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów istotnych dla tego postępowania.

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń