PODATEK PIT ZA 2020 R. I ZMIANY OD 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Pobierz plik oferty szkolenia w pdf: Oferta szkolenia pdf

Szkolenie realizowane w formie on-line.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 26 styczeń godz.: 09.00-13.30
Cena: 290 zł netto/os*
*cena bez VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Uczestnikom szkolenia, którzy się zgłoszą zapewniamy dzień przed szkoleniem połączenie testowe.


Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony poniżej.

PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 PROGRAM:
 1. Zmiany w zakresie podatku PIT w czasie epidemii oraz wpływ pomocy na rozliczenia:
 • Zmiana terminu wpłaty zaliczki na PIT przez płatników – dla kogo?;
 • Otrzymane postojowe a wykazywanie przychodu Zleceniobiorcy;
 • Podniesione kwoty wolne uregulowane w art. 21 Ustawy o PIT, w tym: zapomoga, ZFŚS,
 • Uproszczenie zasad dokonywania kontroli przez KAS – z dostosowaniem przepisów do stanu epidemicznego;
 • Zawieszenie postępowań kontrolnych, egzekucyjnych, sądowych – praktyczne skutki rozwiązań.
 1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło – zmiany od 2021 r.
 • Obowiązek zgłaszania każdej umowy o dzieło do ZUS;
 • Nowy druk zgłoszeniowy;
 • Obowiązek raportowania miesięcznego funkcjonowania umów o dzieło;
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem umów o dzieło,
 • Pojęcie umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i umowy o podobnych charakterze;
 • Zasady oskładkowania umów zlecenia.
 1. Optymalizacja prawna i podatkowa na gruncie obowiązujących uregulowań w 2020 r.:
 • Postojowe na gruncie prawa pracy;
 • Obniżenie czasu pracy i wynagrodzeń - zasady;
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych – wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników – czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia – kiedy zwolnienie z PIT?
 1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym PIT szczególnych przypadków występujących w 2020 r.:
 • Opodatkowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych – składki odprowadzanej od części pracodawcy;
 • Moment uzyskania przychodów w przypadku PPK;
 • Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia i po ukończeniu 26 lat
 • Przekroczenie I progu podatkowego – kwoty opodatkowane stawką 17% i 32%;
 • Podatek solidarnościowy – jak i kiedy wyliczany;
 • Obowiązki płatnika z uwagi na podatek solidarnościowy- czy występuje?
 1. Rozliczanie samochodów służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych oraz podróży służbowych:
 • Ograniczenia w kosztach podatkowych podatku VAT nieodliczanego, leasingu, wydatków netto faktur w przypadku działalności gospodarczej – zarys zmian;
 • Wyrok NSA z lipca 2018 r. odnośnie kwoty zryczałtowanej 400,00 zł. i 250,00 zł. doliczanej pracownikom do przychodów;
 • Interpretacja ogólna MF z 2020 r. dotycząca rozliczania samochodów
 • Zasady rozliczania samochodów służbowych wykorzystywanych w celach prywatnych.
 • prawidłowe rozliczanie podróży służbowych;
 • kwota wolna od opodatkowania a oświadczenia pracowników;
 • nieodpłatne świadczenia: ubezpieczenia, pakiety medyczne – zasady rozliczeń;
 1. Najnowsze orzecznictwo w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów:
 • Pojęcie praw autorskich – do jakiej grupy osób można stosować 50% koszty
 • Podniesienie limitu przy 50% kosztach z tytułu praw autorskich;
 • Orzecznictwo NSA w zakresie KUP;
 • Interpretacja ogólna MF w zakresie przedmiotowym stosowania 50% KUP
 1. Raportowanie schematów podatkowych w zakresie rozliczeń podatku PIT:
 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Pojęcie korzystającego, promotora, wspomagającego;
 • Przykłady możliwych schematów podatkowych w odniesieniu do rozliczeń PIT;
 • Formularze stosowane przy schematach podatkowych: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4.
 1. Dokumenty formalne związane z wypłacanymi należnościami:
 • Druki PIT 11 oraz PIT 8 C- omówienie zmian i zasad wypełnienia
 • Formularz ORD-W
 • Informacja IFT – 1 oraz IFT – 3 jako podstawa rozliczania nierezydentów;
 • Zeznanie PIT 4R oraz PIT - 8AR
 • Zasady korekt informacji i zeznań podatkowych
 • Problemy praktyczne związane z wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych, w tym podpisywanie deklaracji, najczęściej pojawiające się błędy.
 1. Dyskusja z uczestnikami

 

Rejestracja on-line - Szkolenie
Tytuł szkolenia:
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): *
Temat:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica nr lub nr mieszkania:
NIP:
Dodatkowe informacje:
Telefon: *
E-mail: *
Osoba do kontaktu:
Załącznik:
Osoby zgłaszane na szkolenie:
Imie, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez Administratora.

Oferta Szkoleń