PODATEK PIT ZA 2020 R. I ZMIANY OD 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-26

czytaj więcej

ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-28

czytaj więcej

Praktyczne szkolenie dla osób początkujących w roli koordynatora ds. dostępności lub osób którym powierzono kwestie dostępności w ramach zakresu czynności. Krok po kroku jak przeprowadzić analizę/audyt dostępności w jednostce. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-28

czytaj więcej

Wymiar, pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-29

czytaj więcej

DOCHODZENIE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W DRODZE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ – NOWE REGULACJE PRAWNE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-29

czytaj więcej

II NOWELIZACJA USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM – ZMIANY OD DNIA 20 LUTEGO 2021 ROKU ZARZĄDZANIE KOSZTAMI EGZEKUCYJNYMI - OMÓWIENIE NOWYCH ... - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-01

czytaj więcej

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH ORAZ W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-02

czytaj więcej

BILANS ZA 2020 R. PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH DO PRAWIDŁOWEGO ZAMKNIĘCIA I OTWARCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-03

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 R. WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-03

czytaj więcej

Zmiany w egzekucji administracyjnej podatków lokalnych i niepodatkowych należności publicznoprawnych z uwzględnieniem przepisów wchodzących w życie od 20 lutego 2021r. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-03

czytaj więcej

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST ZA 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-04

czytaj więcej

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 ROK - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-04

czytaj więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPRAWOZDAŃ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-05

czytaj więcej

ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZEŚRODKÓW UE - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-08

czytaj więcej

ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-08

czytaj więcej

Oferta Szkoleń