NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-16

czytaj więcej

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-23

czytaj więcej

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH (Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN), RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL) ORAZ ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ W INWESTYCJACH J.S.T. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-24

czytaj więcej

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA - WYBRANE PROBLEMY W TYM ZAKRESIE W ROKU 2021 - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-25

czytaj więcej

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W J.S.T. I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-04-07

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO NOWEMU Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-04-08

czytaj więcej

KURS ARCHIWALNY I STOPNIA (szkolenie 3 dniowe) - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-04-12

czytaj więcej

Oferta Szkoleń