ZASADY I TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-01-28

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2020 R. WG AKTUALNYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-03

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. ZA 2020 R. WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-02-11

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PO NOWEMU ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-08

czytaj więcej

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-16

czytaj więcej

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-03-23

czytaj więcej

NOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W J.S.T. I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-04-07

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO NOWEMU Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-04-08

czytaj więcej

Oferta Szkoleń