SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I SPRAWOZDANIA Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH - NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-18

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W 2021 R. I NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ BŁĘDY STWIERDZANE PRZEZ KONTROLE NIK, RIO. - Szkolenia ON-LINE

Data szkolenia: 2021-05-20

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA II KWARTAŁ 2021 R. W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-06-09

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWYCH W 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-06-14

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA II KWARTAŁ 2021 R. W J.S.T. I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-06-16

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. ZA II KWARTAŁ 2021 R. ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-06-28

czytaj więcej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ J.S.T. I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA II KWARTAŁ 2021 R. - Szkolenie ON-LINE

Data szkolenia: 2021-07-06

czytaj więcej

Oferta Szkoleń