Szkolenie samoobrony dla dorosłych realizowane w ramach pszczyńskiej sztuki walki poziom podstawowy/średnio zaawansowany/ zaawansowany

Zajęcia obejmują nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia. Uczestnicy poznają różnorakie techniki (dostosowane poziomu kursu i indywidualnych predyspozycji uczestników), które pokazują w jaki sposób mogą obronić się, w sytuacji zastosowania wobec nich przemocy fizycznej.

Tematyka zajęć na sali treningowej:

- przewroty, pady niezbędne w samoobronie

- obrona przed uchwytami, duszeniem

- obrona przed ciosem prostym, sierpowym

- obrona w sytuacjach nietypowych

- obrona przed napastnikiem uzbrojonym w przedmioty niebezpieczne

Omawiany jest także temat obrony koniecznej, celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do właściwego wykorzystania zdobytych umiejętności.

Oferta Szkoleń