PROWADZĄCY:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Nabywanie i powierzanie składników majątkowych niezbędnych przy świadczeniu pracy zdalnej i telepracy w dobie pandemii koronawirusa, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Komputery zakupione przez Gminę w ramach ,,Zdalnej Szkoły” – powierzenia, ewidencja.
 4. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych.
 5. Ewidencja pozostałych środków trwałych oraz możliwości stosowania wyłączeń.
 6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych w ujęciu ilościowym.
 7. Podstawowa dokumentacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Pojedynczy i zbiorczy numer inwentarzowy – wymogi prawne dotyczące znakowania – przykładowe rozwiązania.
 9. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KŚT i klasyfikacja budżetową.
 10. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 11. Metody amortyzacji oraz możliwość jednorazowego umorzenia składników majątkowych.
 12. Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej.
 13. Składniki darowane oraz składniki ujawnione – przykładowe rozwiązania.
 14. Procedury przy likwidacji środków trwałych – przykładowe rozwiązania.
 15. Nieprawidłowości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi oraz sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania.
 16. Znaczenie terenu strzeżonego.
 17. Dyskusja.