PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych. Na co zwrócić uwagę, przy prezentowanych danych m.in.

2. Sprawozdanie Rb-27S m.in.:

 • dochody wykonane, dochody otrzymane w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej;
 • dochody wykonane, dochody otrzymane w paragraf 001;
 • dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
 • dotacje w dochodach wykonanych i otrzymanych;
 • należności sporne, a zaległości netto;
 • skutki w kolumnach od 12-15

3. Prezentowanie danych wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
4. Prezentowanie danych w kolumnie „zaległości netto”;

 • Sprawozdanie Rb-27ZZ:
 • prezentowane dane w kolumnie „potrącone na rzecz jst”;
 • należności;
 • powiązanie z danymi sprawozdania Rb-27S.

5. Sprawozdanie Rb-28S, a prezentowane dane m.in.:

 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu;
 • Zobowiązania ogółem;
 • Wydatki niewygasające.

6. Kiedy może wystąpić symbol 4990 i w których kolumnach sprawozdania.

7. Sprawozdanie Rb-28NWS:

 • wydatki w wykonaniu.

8. Sprawozdanie Rb-NDS m.in.:

 • kredyty krótkoterminowe zaciągane przez jst należy pokazywać czy nie?
 • udzielona pożyczka przez jst i spłacona w sprawozdaniu?
 • wiersz D13, D13a, D15, plan a wykonanie.

9. Sprawozdanie Rb-30S

 • dotacja celowa na inwestycje, w której części sprawozdania jest prezentowana;
 • amortyzacja i jej właściwa prezentacja;
 • dotacja przedmiotowa.

10. Te i inne nieprawidłowości zostaną przedstawione na przykładach, poparte przepisami prawa.
11. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania, a kiedy przekazać do MF.
12. Pytania.


II. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości:
1. Depozyty w sprawozdaniu Rb-N;
2. Część oświatowa subwencji w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał;
3. Udziały w podatku w I, II i III kwartale prezentowane w sprawozdaniu, a jak w IV kwartale.
4. Zrestrukturyzowana należność z tytułu czynszu, gdzie są prezentowane w sprawozdaniu Rb-N.
5. Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.
6. Zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
7. Kiedy instytucja kultury prezentuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.
8. Dane w sprawozdaniu Rb-ZN, na co zwrócić uwagę.
9. Dane w sprawozdaniu Rb-UZ, a dane w sprawozdaniu Rb-Z.
10. Te i inne nieprawidłowości zostaną przedstawione na przykładach, poparte przepisami prawa.
11. Kiedy należy sporządzić korektę sprawozdania, a kiedy nie sporządzamy;
12. Pytania.

III. Czy prezentowane dane w sprawozdaniach budżetowych powinny zachowywać zgodność z prezentowanymi danymi w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych?

– przedstawienie w tym zakresie przykładów, które udziela odpowiedzi na zadane powyżej pytanie.