PROWADZĄCY

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

1. Ewidencja VAT przed i po zmianach ustawy VAT:

 • Jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT.
 • Obligatoryjne dane ewidencji dla potrzeb VAT: oznaczanie TP (powiązania w świetle ustawy VAT); definicja wartości rynkowej; taryfa jako podstawa ustalenia wynagrodzenia; dopłaty taryfowe
 • Zasady korygowania danych ewidencji VAT
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości danych ewidencji uniemożliwiających systemową weryfikację transakcji.
 • Regulacje przepisów wykonawczych – rozbudowanie systemu identyfikacji transakcji.

 2. Obowiązkowy i dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (MPP):

 • Zwrot płatności dokonanej z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.
 • Uwalnianie środków na rachunku VAT.
 • Zakres transakcji objętych obowiązkowym MPP.
 • Wartość transakcji objętych obowiązkowym MPP.
 • Możliwość realizacji zbiorczych przelewów w MPP.
 • Sankcje w MPP dla sprzedawców i nabywców.