PROWADZĄCY

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:
 • Zmiany w zakresie wpisywania MPP – odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • MPP obowiązkowe a dobrowolne – zasady stosowania w JPK
 • MPP – kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku?
 • Oznaczenie TP – obecnie a po zmianach;
 • TP od kwoty ponad 15 tys zł.;
 • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach
 • Ograniczenie danych umieszczanych w JPK
 • Symbole GTU – doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
 • Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
 • Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
 • Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
 • Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW
 1. Korekta JPK a czynny żal – zmiana od lipca 2021 r.:
 • Kiedy obowiązek korygowania JPK;
 • Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
 • Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
 • Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
 • Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
 • Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK – kiedy obecnie i po zmianach?
 • Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?
 1. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK:
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
 • Ulga na złe długi w JPK;
 • Symbole przy WNT i imporcie usług – TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;
 • Numer faktury – problemy praktyczne;
 • Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
 • Oznaczenia FP w rejestrze
 1. Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021 r.:
 • Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT – terminy;
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
 • Założenia wyroku TSUE – zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
 • Konsekwencje wyroku – korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
 • Wyrok TSUE a import usług;
 • Praktyczne stosowanie wyroku TSUE – czy korygować rozliczenia wstecz?
 1. Kasy fiskalne on-line dla kolejnej grupy podatników od 1 lipca 2021 r.:
 • Podmioty zobowiązane do wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line, w tym lekarze, kosmetyczki, fryzjerzy itp.;
 • Zwrot za zakup kasy fiskalnej: kwota i zasady wykazywania w JPK;
 • Funkcjonowanie e-paragonów;
 • Możliwość stosowania e-paragonów dla klientów;
 • Wystąpienie o przesunięcie terminu do US – zasady;
 • Sankcje za brak wymiany kasy fiskalnej.
 1. Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów:
 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.
 • Treść wniosku;
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury MOSS.
 1. Objaśnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 – problemy praktyczne:
 • Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
 • Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
 • Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
 • Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
 • Kurs przeliczeniowy po zmianach;
 • Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług – wyjaśnienie MF a praktyka
 1. Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:
 • Brak wpisywania przyczyny korekty;
 • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 • Brak wpisywania „Duplikatu faktury” i „Korekty”
 • Centralny rejestr faktur;
 • Inne zmiany w podatku VAT;
 • Planowana data wejścia w życie zmian;
 1. Dyskusja z uczestnikami.