PROWADZĄCY:

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

PROGRAM:

1. Powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych;
2. Kto ma obowiązek opracować w jakim terminie i w jakiej szczegółowości;
3. Kiedy i kto opracowuje plan finansowy; komu przekazywany jest plan finansowy;  w jakiej szczegółowości sporządzamy plan finansowy;
4. Kto może dokonywać zmian w planie finansowym; jakie ma obowiązki.
5. Ewidencja księgowa planu oraz jego zmian: jak wygląda ewidencja zmian w planie finansowym; kto ją prowadzi.
6. Co to jest zaangażowanie; kto jest odpowiedzialny za zaangażowanie;
7. Na jakich kontach prowadzona jest ewidencja księgowa zaangażowania; jakie dokumenty stanowią podstawę do ewidencji księgowej.
8. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków z art. 223 ustawy o finansach publicznych: kto go tworzy; jakie są obowiązki w przypadku utworzenia takiego rachunku; jakie dochody mogą być tam gromadzone; jakie wydatki mogą być ponoszone.