PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Plan finansowy jednostki budżetowej podstawą gospodarki finansowej, a  budżet jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wykonywanie planu finansowego w tym zaciąganie zobowiązań.

3. Kto w jakim zakresie dokonuje zmian w planie finansowym.

4. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w samorządowych jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków.

5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w roku 2021.

6. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
– klasyfikowanie dochodów:  § 083, § 092; § 094, a § 097 oraz § 095.
– klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
– klasyfikowanie wydatków do § 419;
– klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
– klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
– stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
– kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;

– klasyfikowanie wydatków do § 451, 452.

7. Zaangażowanie wydatków budżetowych

– pojęcie zaangażowania wydatków;

– czemu służy zaangażowanie;

– zaangażowanie, a plan.

– ewidencja zaangażowania.

8. Najistotniejsze zagadnienia z naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

– pojęcie i zakres odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

– katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

9. Pytania.