PROWADZĄCY

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych.

PROGRAM:

1. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne podstawy opodatkowania z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego unijnego i krajowego a także stanowiska Ministerstwa Finansów:

 • Podstawa opodatkowania – definicja oraz jej istotne aspekty.
 • Zapłata – czyli wynagrodzenie od nabywcy oraz osób trzecich.
 • Zamiana – barter a podatek VAT.
 • Nieodpłatne przekazywanie towarów lub świadczenie usług a podstawa opodatkowania.
 • Dodatkowe elementy objęte podstawą opodatkowania.
 • Elementy nieobjęte podstawą opodatkowania.
 • Podmioty powiązane a wartość wolnorynkowa jako podstawa opodatkowania.

 2. Dotacje a podatek VAT:

 • Dotacje jako element podstawy opodatkowania – istotne orzeczenia TS UE
 • Dofinansowanie unijne(dotacja) o charakterze zakupowym (ważny wyrok sądowy)
 • Stawka podatku przy opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku.
 • Udokumentowanie otrzymania dotacji/dopłaty.

3. Stawki podatkowe i zwolnienia z podatku VAT:

 • stawki i zwolnienia podatkowe przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem zwolnień dla transakcji w występujących w JST oraz JO
 • przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
 • wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
 • wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,